Wolne Miasto Gdańsk – 10 fenigów 1920 – Klasyfikacja odmian

Mam niewątpliwą przyjemność zaprezentować owoc wspólnej pracy Allegrowiczów, jakim jest poniższa klasyfikacja odmian monety 10 fenigów 1920. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania katalogu i brali udział w dyskusjach na ten bardzo ciekawy temat.
Sklasyfikowanych zostało tu 57 odmian „małej cyfry” i 4 odmiany „dużej cyfry”. Poniższy wykaz nie jest oczywiście zamknięty i z pewnością istnieją jeszcze monety, które nie pojawiły się w naszej klasyfikacji. Dlatego w dalszym ciągu zachęcam do przyglądania się tym niezwykle interesującym monetom.

Dodam jeszcze krótkie objaśnienie zastosowanej numeracji:
Jako podstawowy wyróżnik przyjęto ilość perełek w otoku na stronie z nominałem i do tego elementu odnosi się pierwsza część numeracji. Natomiast cyfra po kropce oznacza kolejny wariant stempla rewersu z daną ilością perełek. Za przykład weźmy odmianę oznaczoną numerem 55.3/7. Zgodnie ze schematem 55 to liczba perełek, a 3 to kolejna odmiana 55-perełkowa. Ta część numeracji dotyczy tylko strony z nominałem. Z kolei po ukośniku jest numer strony herbowej, czyli 7 w tym wypadku. Awersy oznaczone są kolejnymi numerami, gdyż w tym wypadku brak tak klarownego wyznacznika jak liczba perełek na rewersie. Wprowadzenie rozróżnienia oznaczeń rewersu i awersu pozwala zobaczyć, jak łączą się ze sobą dane odmiany stempla.
W wypadku „dużej cyfry” sytuacja jest o wiele prostsza i poszczególne odmiany stempli awersu i rewersu oznaczone zostały po prostu kolejnymi numerami.

10 FENIGÓW 1920 ‚MAŁA CYFRA’

 

10 FENIGÓW 1920 ‚DUŻA CYFRA’

Zostaw Komentarz